Pijler 1. Perspectief bieden op herstel door aanbod opvang en nazorg

 • Wat betreft de nazorg aan slachtoffers van mensenhandel en vrouwen die uit de prostitutie willen, hebben we als Next Steps in totaal 35 vrouwen in Roemenië nazorg verleend.
 • 13 slachtoffers van mensenhandel hebben we vanuit het buitenland geholpen bij terugkeer naar Roemenië en juridische bijstand verleend.
 • De vrouwen die deelnamen aan het hulpprogramma kregen sociale bijstand, medische hulp, psychologische begeleiding, naaicursussen, hulp bij het vinden van werk en hulp bij huisvesting.
 • 5 van deze vrouwen gingen verder met een beroepsopleiding.
 • Sinds maart 2022 hebben we een opvangcentrum waar we onderdak en voedsel bieden aan slachtoffers van mensenhandel en Oekraïense vluchtelingen. Om de veiligheid van het opvanghuis te versterken, hebben we geïnvesteerd in extra beveiliging onder andere door het plaatsen van camera's, noodknoppen en een video-intercomsysteem.
 • Next Steps doet ook aan preventie zoals hulp aan daklozen in Roemenië, waarbij afgelopen half jaar meer dan 100 mensen met een kwetsbare achtergrond werden bereikt. Via deze activiteiten zijn we in contact gekomen met 11 vrouwen die in de prostitutie werken en hen voorzien van advies, sociale bijstand en hebben we hen een beroepsopleiding aangeboden.
 • 12 slachtoffers van mensenhandel hebben we geholpen bij het vinden van huisvesting. Zij ontvingen daarnaast sociale bijstand en financiële steun. Zo hebben we een moeder met haar dochter opgevangen in ons opvanghuis.
 • We hadden een gemeenschappelijke kerstcampagne gehouden met de naam "Vrouwen voor vrouwen" waarbij we vrijwilligers konden werven zoals voor het voorbereiden van 160 geschenken voor de vrouwen uit de prostitutie en kwetsbare achtergrond.
 • Er hebben zich 29 vrijwilligers aangemeld om te helpen bij Next Steps Roemenië.

Slachtoffers van mensenhandel en vrouwen die uit de prostitutie willen stappen, hebben vaak beperkte mogelijkheden voor een goede sociaaleconomische re-integratie. Next Steps biedt samen met lokale partners, uitstap programma’s met een holistische, multidisciplinaire aanpak door het bieden van sociale bijstand, psychologische begeleiding, juridische bijstand, hulp bij bijscholing of beroepsopleidingen, bemiddeling naar werk en andere mogelijkheden die kunnen bijdragen aan een sociaal-economische re-integratie.

Pijler 2. Opbouw van het rechtssysteem.

Mensenhandel is een uiterst lucratieve criminele activiteit, waarbij de daders zeer bedreven zijn in het ontlopen van de politie. Dit maakt de bestrijding van mensenhandel zeer moeilijk. Next Steps werkt daarom samen met de politie aan capaciteitsopbouw om mensenhandel structureel aan te pakken om daarmee mensenhandel en seksuele uitbuiting te voorkomen.

 • In het afgelopen half jaar heeft Next Steps aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot de het aangaan van partnerschappen met politie en justitie in Roemenië. Ook hebben we een beter beeld gekregen van de opleidingsbehoeften van politie en justitie, de behoefte in ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel en in de behoefte in coördinatie van de aanpak van mensenhandel. Er blijkt een grote openheid voor trainingen over de aanpak van mensenhandel.
  Deze vooruitgang werd geboekt door middel van de volgende activiteiten:
 • In maart hielden we een Conferentie over het opbouwen van een strafrechtelijk proces ten aanzien van mensenhandel in Roemenië
 • Ook in maart hielden we een Nationale conferentie in samenwerking met partners van de Roemeense regering. De conferentie had als doel de samenwerking tussen strafrechtelijke actoren in Roemenië en daarbuiten te versterken. De tweedaagse conferentie werd bijgewoond door sprekers van nationale en internationale strafrechtelijke instanties.

Next Steps heeft de Roemeense politie en justitie en partner-NGO's in meerdere zaken ondersteund. Zo hebben we samen met partners juridische steun geboden aan 12 slachtoffers van mensenhandel.

Slachtoffers die werden ondersteund zijn jonge vrouwen vooral uit het noorden en oosten van Roemenië, die in Roemenië werden gerekruteerd en verhandeld. Zij werden seksueel uitgebuit in Roemenië en in andere landen. Next Steps kreeg de kans om slachtoffers van grensoverschrijdende mensenhandel te sociaal en juridisch ondersteunen. Met deze rechtszaken krijgen wij ook een goed beeld van waar het mis gaat in het rechtssysteem in Roemenië. Deze leerervaringen zullen weer ten goede komen aan initiatieven voor capaciteitsopbouw.

Pijler 3. Preventie en bewustwordingscampagnes:

 • In de afgelopen 6 maanden is Next Steps doorgegaan met preventie en bewustwording van mensenhandel onder andere in scholen, buurthuizen en winkelcentra in Roemenie. Hierbij hebben we het afgelopen half jaar ruim 600 mensen bereikt met onze boodschap over mensenhandel en seksuele uitbuiting.
 • Ook hebben we gewerkt met zo’n 200 tieners in Life Skill Development programma’s in Roemenië.
 • We hebben op middelbare scholen 160 tieners met een kwetsbare achtergrond met onze boodschap bereikt.
 • We zijn een facebookpagina gestart.
 • In mei hielden we een conferentie gericht op bewustwording onder professionals die werkzaam zijn in de hulpverlening met zo’n 80 deelnemers.
 • 13 vrouwen en tieners zijn gestart met een naaicursus.
 • We hebben een netwerk opgezet voor het bijstaan van kwetsbare vrouwen en meiden.

De onderliggende oorzaken om slachtoffer te worden van mensenhandel of prostitutie zijn vaak armoede, gebrek aan sociale bescherming en onvoldoende besef van de risico's van mensenhandel.  Daarom is er een grote behoefte aan meer preventie en bewustwording over mensenhandel en seksuele uitbuiting bij mensen met een kwetsbare achtergrond. Ook wordt door het aanbieden van sociale bijstand, beroepsopleidingen en de oprichting van een steungroepen voor vrouwen met een kwetsbare achtergrond het risico verlaagd. 

Ook in Nederland heeft Next Steps mooie resultaten behaald:

 • Zo zijn veel organisaties die zich inzetten voor mensen in de prostitutie op de hoogte gebracht van het bestaan en aanbod van Next Steps. De reacties zijn over het algemeen heel positief: "Was dit initiatief er maar eerder geweest!”
 • Verder zijn er vanuit Nederland een aantal vrouwen die hulp hebben gekregen bij het uitstappen zoals bij terugkeer naar Roemenië en juridische en sociale ondersteuning van Next Steps hebben gekregen. 

Concluderend
Hoewel 2021 door de lockdown een uitdagend jaar was, hebben we mooie resultaten behaald. Zowel in Nederland, Boekarest, Oradea én aan de grens onder Oekraïense vluchtelingen. Er zijn via Next Steps vrouwen die uit de prostitutie wilden, geholpen. Ook kregen vrouwen jurisidisch hulp wanneer zij een rechtszaak wilden starten tegen daders van mensenhandel en/of seksuele uitbuiting. Het aantal mensen dat werd bereikt via bewustwordings- en preventieactiviteiten en het aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld om betrokken te raken bij Next Steps was boven verwachting!