Wat is er aan de hand?

  • Meer dan 124 miljoen mensen in de EU lopen het risico op armoede of sociale uitsluiting. Deze mensen zijn kwetsbaar voor misbruik, uitbuiting en geweld.
  • Moderne slavernij en mensenhandel nemen toe.
  • Roemenië behoort tot de armste landen van de EU. Vooral de bewoners op het platteland hebben te maken met armoede en sociale uitsluiting.
  • Veel kwetsbare en jonge meisjes verlaten het platteland en trekken naar Boekarest. Hier gaan ze op zoek naar werk en vallen (gemakkelijk) in handen van mensenhandelaren. Veel van hen komen in Nederland terecht in de prostitutie.

Wat zijn de gevolgen?

  • Mensen (zowel in Nederland als in Roemenië) zien geen andere mogelijkheid dan werk in de prostitutie om hun familie te onderhouden. Ze zijn daardoor kwetsbaar voor uitbuiting en geweld.
  • Slachtoffers van mensenhandel worden vaak gedwongen om te werken in de prostitutie.
  • Kwetsbare kinderen, mannen en vrouwen worden niet beschermd door hun omgeving en niet-werkende rechtssystemen.
  • Criminele netwerken maken misbruik van ‘mazen in de wet’ ten koste van slachtoffers.
  • Er is bijna geen alternatief voor het werken in de prostitutie. Zorg en hulp voor een hoopvolle toekomst ontbreken.

Lees hier wat Next Steps doet.