Door de grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraine, is Next Steps ook betrokken bij hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Aangezien de meeste vluchtelingen vrouwen en kinderen zijn, die de taal van het gastland niet spreken, geen werk hebben, geen netwerk en geen opvang hebben en weinig geld hebben, zijn ze kwetsbaar voor uitbuiting. Door het aanbod van sociale projecten neemt het risico op uitbuiting af. We bieden hulpgoederen, onderdak, voedsel, vouchers, activiteiten voor kinderen, training voor personeel, controle van veiligheid van bestemmingen, scholing en bemiddeling in werk. We hebben preventiefolders aan de grens en in de centra waar we werken uitgedeeld.  

Ook hebben we andere organisaties die werkzaam aan de grens getraind over het gevaar van mensenhandel onder vluchtelingen.

We hebben mensenhandel en seksuele uitbuiting onder de aandacht gebracht via nationale media zowel in Roemenië als in Nederland.