Next Steps werkt samen over de landsgrenzen heen. Verschillende expertises zijn nodig om mensenhandel te stoppen. Next Steps biedt preventie in het land van herkomst, juridische ondersteuning, zorg voor slachtoffers, hulp bij terugkeer en het opbouwen van een nieuw leven van hoop, vrijheid en menselijke waardigheid.

Programma Next Steps:

  • Het bieden van een uitstapprogramma voor mannen, vrouwen en transpersonen in Roemenië en Nederland.
  • Een vangnet bieden voor (potentiële) slachtoffers van gedwongen prostitutie in Oradea en Boekarest (Roemenië).
  • Slachtoffers helpen met juridische ondersteuning bij de vervolging van daders van mensenhandel. Criminele netwerken tegengaan.
  • Het bieden van toekomstperspectief met een naaiatelier in Oradea.
  • Het preventief bieden van kennis en informatie zodat mensen overwogen keuzes kunnen maken. Het werken met mensen die al dan niet in de prostitutie zijn geraakt in Roemenië en in Boekarest zijn gaan werken en overwegen om naar Nederland te gaan.
  • Het bieden van een netwerk voor een hoopvolle toekomst.

Lees hier wat jij kan doen.